รายการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ แผนกช่างกลโลหะ ประจำปีการศึกษา 2563


1 N-K Table เครื่องกายภาพบำบัดขา
ดาวน์โหลดเอกสาร...
2 Wall Pulley เครื่องกายภาพบำบัดแขน
ดาวน์โหลดเอกสาร...
3 เก้าอี้ทันตกรรมสนาม
ดาวน์โหลดเอกสาร...
4 เก้าอี้สอดเลื่อนตัวจากเตียงผู้ป่วย (Sliding chair for The patient)
ดาวน์โหลดเอกสาร...
5 เครื่องช่วยเชื่อมท่อขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
ดาวน์โหลดเอกสาร...
6 เครื่องบากชิ้นงานหัวคู่
ดาวน์โหลดเอกสาร...
7 เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
ดาวน์โหลดเอกสาร...
8 เตียงผู้ป่วยกายภาพบำบัดปรับนั่ง (Physical therapy bed adapt sit)
ดาวน์โหลดเอกสาร...
9 เตียงผู้ป่วยกายภาพบำบัดปรับยืน (Physical patient bed adapts stand)
ดาวน์โหลดเอกสาร...
10 เตียงผู้ป่วยช่วยลดอาการแผลกดทับ
ดาวน์โหลดเอกสาร...
11 รถ Wheelchair into Scooter
ดาวน์โหลดเอกสาร...
12 รถเข็นช่วยพยุงผู้ป่วยฝึกเดินแบบที่ 1 จำนวน 4 ตัว
ดาวน์โหลดเอกสาร...
13 รถเข็นผู้ป่วยนั่งถ่ายอเนกประสงค์ จำนวน 4 ตัว
ดาวน์โหลดเอกสาร...
14 รถเข็นพยุงผู้ป่วยแบบที่ 2 จำนวน 4 ตัว
ดาวน์โหลดเอกสาร...
15 รถขนยาไฟฟ้า (3 wheel medicine trolley)
ดาวน์โหลดเอกสาร...
16 อุปกรณ์ช่วยเดินกายภาพบำบัด (Physical Therapy Gait-Assisted with Weight support Treadmill system)
ดาวน์โหลดเอกสาร...