รายการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ แผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563


1 เรือเก็บขยะบังคับวิทยุ
ดาวน์โหลดเอกสาร...
2 เสาไฟลอยน้ำ (Floating Light Pole)
ดาวน์โหลดเอกสาร...
3 โพเดียมพร้อมชุดขยายเสียงแบบเคลื่อนที่
ดาวน์โหลดเอกสาร...
4 กังหันบำบัดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ดาวน์โหลดเอกสาร...
5 นาฬิกาจับเวลา 2 ด้าน
ดาวน์โหลดเอกสาร...
6 รถเข็นคนพิการไฟฟ้าปรับยืนได้
ดาวน์โหลดเอกสาร...
7 รถสไลด์ข้างสำรวจใต้ท้องรถ
ดาวน์โหลดเอกสาร...
8 ระบบบันทึกรถยนต์เข้าออกสถานที่
ดาวน์โหลดเอกสาร...
9 หุ่นยนต์สำรวจระยะไกล
ดาวน์โหลดเอกสาร...
10 หุ่นยนต์สำรวจล้อสายพาน
ดาวน์โหลดเอกสาร...