รายการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ แผนกช่างยานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2563


1 เครื่องเติมลมอัตโนมัติ
ดาวน์โหลดเอกสาร...
2 เครื่องทดสอบสมรรถภาพของผู้เข้ารับการสอบในขับขี่
ดาวน์โหลดเอกสาร...
3 เครื่องหั่นผัก
ดาวน์โหลดเอกสาร...
4 แม่แรงเคลื่อนย้ายรถยนต์
ดาวน์โหลดเอกสาร...
5 จักรยานยนต์ไฟฟ้า
ดาวน์โหลดเอกสาร...
6 ชุดผลิตน้ำดื่มเพื่อบรรเทาสาธารณะภัยเคลื่อนที่
ดาวน์โหลดเอกสาร...
7 พัฒนาต้นแบบเครื่องช่วยฝึกและศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร...
8 ยานพาหนะตรวจการ
ดาวน์โหลดเอกสาร...
9 รถจักรยานยนต์ 3 ล้อบรรทุกหน้า
ดาวน์โหลดเอกสาร...
10 รถยนต์อเนกประสงค์เพื่อการเกษตร
ดาวน์โหลดเอกสาร...
11 ระบบสตาร์ทจักรยานยนต์ด้วยลายนิ้วมือ และการติดตามด้วย GPS
ดาวน์โหลดเอกสาร...
12 หลอดไฟฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ขนาดเล็ก
ดาวน์โหลดเอกสาร...