ประกาศผลการเรียน นชท. หลักสูตร ปวช. และ ปวส.

ประกาศผลการเรียน นชท. หลักสูตร ปวช. และ ปวส.


รหัสประจำตัวนักเรียน

หากมีปัญหาการเข้าใช้งานระบบ ติดต่อแผนกกรรมวิธีข้อมูล บก.รร.ชท.
โทร. 0 2930 3489