วางพวงมาลา รร.ชท.สปท.


วางพานพุ่มออนไลน์
งานวันสถาปนาโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ครบรอบ 62 ปี