โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง รัฐบาลไทย และ ออสเตรเลีย ภายใต้องค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกัน แห่งเอเชียอาคเนย์ (สปอ.) สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เรียกว่า นักเรียนช่างฝีมือทหาร (นชท.)

  ติดตามข่าวสาร

  แนะนำโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียน

หลักสูตร ปวช. (ภาคปกติ)

หลักสูตร ปวช. (ภาคสมทบ)

รายงานกิจกรรมโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

กิจกรรมโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นชท. ชั้นปีที่ 3 ภาคสมทบ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 รร.ชท. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาวันที่ 27 ก.ค. 2565 รร.ชท. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 8 ก.ค.2565 รร.ชท. จัดพิธีสวมแหวนรุ่น นชท. ชั้นปีที่ 1 นชท.ภาคปกติ รุ่นที่ 63 นชท.ภาคสมทบ รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2565

- ความรู้ด้านดิจิทัล สำหรับกำลังพล ก.ย.65 -

ความปลอดภัยที่ทุกองค์กร ต้องระวัง

Phising Email

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

Digital Literacy Thailand Project

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง