Main content

Alert message

วันที่ 15 ก.ย.64 ข้าราชการชั้นยศ พ.ท. -พ.อ.(พิเศษ) เข้าแถวพร้อมหน้าอาคาร บก. เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ รอง ผบ.รร.ชท.(1) ในโอกาสที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็น เสธ.วสท.สปท.