Main content

Alert message

วันที่ 18-22 ก.ค.64 รร.ชท. นำนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ รุ่นที่ 59 ทั้ง 6 นาย สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมทหาร (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2564