Main content

Alert message

วันที่ 18 พ.ค.64 ชมรมแม่บ้านโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เข้ามอบขนมทองม้วน จำนวน 300 ห่อ เพื่อสนับสนุนภารกิจ สปคม. เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทหาร ในการตรวจโควิด-19 ให้กับประชาชน