Main content

Alert message

วันที่ 27 พ.ค.63  รอง.ผบ.รร.ชท.สปท. เป็นผู้แทน มอบหน้าหน้ากากผ้าสำหรับเด็กเล็กและเด็กโต 500 ชิ้น
หน้ากาก Faceshield 100 ชิ้น และเจลล้างมือ ให้โรงเรียนบ้านลาดพร้าว เขตจตุจักร (ตามการร้องขอ) เพื่อใช้ในการเตรียมการเปิดการศึกษา