Main content

Alert message

วันที่ 18 พ.ค.63  รร.ชท.สปท. มอบตู้อบฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV ขนาดเล็ก จำนวน 2 ตู้ และหน้ากากผ้า ชนิดใส่กรองข้างในได้ จำนวน 250 ชิ้น ให้สำนักงานแพทย์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยได้รับการสนับสนุน จากสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย