Main content

Alert message

วันที่ 12 พ.ค.63 รอง ผบ.รร.ชท.สปท. เป็นผู้แทนมอบดู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV ขนาดเล็ก ให้โรงพยาบาลทหารอากาศสีกัน จำนวน 2 ตู้
โดยมี รองผู้อำนวยการทหารอากาศสีกัน เป็นแทนผู้รับมอบ