Main content

Alert message

วันที่ 30 เม.ย.63 รองผู้บัญชาการ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นผู้แทน มอบหน้ากาก Face Shield ให้กับโรงพยาบาล บางกอกพาเลซ จำนวน 200 ชิ้นเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจของโรงพยาบาล

และส่งมอบ Face Shield ทางไปรษณีย์ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ม.4 ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง