Main content

Alert message

วันที่ 29 เม.ย.63 ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นผู้แทนส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ กองทัพภาค 3 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย สรุปยอดอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับส่งมอบ ดังนี้
    - ตู้อบด้วยรังสี UVC ขนาดใหญ่ จำนวน 10 ตู้
    - ตู้อบด้วยรังสี UVC ขนาดเล็ก จำนวน 25 ตู้
    - Face Shield ธรรมดา 1000 ชิ้น
    - Face Shieldหน้ากากหมวกกันน็อค 50 ชิ้น
    - ชุด PPE แบบผ้า 30 ชิ้น
    - ชุด PPE แบบpvc 50 ชิ้น