Main content

Alert message

วันที่ 23 เม.ย.63 ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นผู้แทนส่งมอบตู้อบฆ่าเชื้อดวยรังสี UVC ขนาดเล็กจำนวน 1 ตู้ และหน้ากาก face shields จำนวน 100 ชิ้น ให้โรงพยาบาลเทพรัตน์ จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นจุดแรกที่รับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อไวรัสโควิท-19 ของ จ.นครราชสีมา โดยมีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ