Main content

Alert message

วันที่ 19 เม.ย.63 ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ร่วมกับ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มอบตู้อบฆ่าเชื้อ UVC จำนวน 9 ตู้ให้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี ณ อาคารสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี, มอบหน้ากากผ้าให้กับ รองผู้กำกับ สถานีตำรวจวิภาวดี เขตจตุจักรเพื่อกระจายต่อไปยังชุมชนแฟลตตำรวจ วิภาวดี เขตจตุจักร จำนวน 550 ผืน และมอบหน้ากาก face shield จำนวน 50 อัน ให้กับศูนย์สุขภาพชุมชนหนองจุฬา เขตจตุจักร โดยมีคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้รับมอบ โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย