Main content

Alert message

วันที่ 17 เม.ย.63 รอง ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นผู้แทนมอบหน้ากากผ้าให้กับประธานชุมชนหนองจุฬา และคณะกรรมการชุมชน เขตจตุจักร จำนวน 500 ผืน โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

 
 

 

.