Main content

Alert message

วันที่ 14 เม.ย.63 ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร มอบหน้ากากผ้า ให้ประธานชุมชนสวนผัก ซอย ประสานน้ำใจ จำนวน 600 ผืน และรองผู้บัญชาการ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร มอบหน้ากาก Face Shield จำนวน 100 อัน ให้กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯโดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย
 

 

.