Main content

Alert message

วันที่ 9 เม.ย.63 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร มอบหน้ากาก face shild แก่หน่วย พล.ม. 2 รอ. จำนวน 300 ชิ้น นปอ. จำนวน 200 ชิ้น และ สสก.บก.ทท. จำนวน 100 ชิ้น เพื่อใช้ป้องกันเชื้อโควิท-19 ในระหว่างการปฎิบัติหน้าที่

 

 

.