Main content

Alert message

วันที่ 7 เม.ย.63 ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นผู้แทนมอบหน้ากากผ้า 1,000 ผืน หน้ากาก face shield 200 อัน แอลกอฮอล์ล้างมือ 500 ขวด ให้กับหัวหน้าผู้ควบคุมเก็บขนขยะมูลฝอย สำนักงานเขตจตุจักร เพื่อกระจายต่อให้ เจ้าหน้าที่เก็บขยะมูลฝอยและทำความสะอาดถนนของเขตจตุจักร โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

 

 

.