Main content

Alert message

วันที่ 5 เม.ย.63 ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ถวายหน้ากากผ้า 400 ผืน แก่พระวัดเสมียนนารีเป็นสังฆทาน เพื่อบริจาคต่อให้แก่ชุมชน ชายคลองเปรมประชากร(วัดเสมียนนารี) โดยได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

 

 

.