Main content

Alert message

วันที่ 4 เม.ย.63 ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นผู้แทนมอบ face shield และหน้ากากผ้า ให้กับ โรงพยาบาล 6 แห่ง ในจังหวัดสิงห์บุรี โดยได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

 

 

.