Main content

Alert message

วันที่ 2 เม.ย.63 ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นผู้แทนมอบ face shield จำนวน 300 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก, มอบหน้ากากผ้าจำนวน 200 ผืน มอบ face shield ให้กับ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และมอบหน้ากากผ้าจำนวน 300 ผืน ให้กับประธานชุมชนสามัคคีเทวสุนทร วัดเทวสุนทร โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

.