Main content

Alert message

วันที่ 1 เม.ย.63 ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นผู้แทนมอบ หน้ากากผ้าจำนวน 500 ผืน ให้แก่ประธานชุมชนประชาร่วมใจ 1 ซอยงามวงศ์วาน 59 โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

.