Main content

Alert message

วันที่ 20 มี.ค.63 กองบัญชาการกองทัพไทย และสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ได้มอบให้โรงเรียนช่างฝีมือทหาร นำเจลแอลกอฮอล์ 2000 ขวด และหน้ากากผ้า1500 ผืน มาแจกประชาชนที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี