Main content

Alert message

วันที่ 22 เม.ย.63 ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือทหาร มอบตู้อบฆ่าเชื้อ UVC ขนาดใหญ่ จำนวน 12 ตู้ และตู้อบฆ่าเชื้อ UVC ขนาดเล็ก จำนวน 17 ตู้ ให้แก่กองทัพภาค 2 เพื่อส่งต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์

และมอบตู้อบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC ตู้ใหญ่ จำนวน 1 ตู้ และตู้อบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC ตู้เล็ก จำนวน 2 ตู้ ให้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลฯ พบ.ทอ. โดยมี พล.อ.ต.ทวีพงษ์​ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลฯ เป็นผู้รับมอบ