Main content

Alert message

วันที่ 20 เม.ย.63 ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นผู้แทนมอบตู้อบฆ่าเชื้อ UVC (ขนาดใหญ่) ให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก,  กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รวมจำนวน 5 ตู้