Main content

Alert message

วันที่ 21 เม.ย.63 ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร  เป็นผู้แทนมอบหน้ากากผ้าให้กับประธานชุมชนหมู่บ้านภาวนา เขตจตุจักร และโรงพยาบาลทหารผ่านศึก จำนวนรวม 1000 ผืน