Main content

Alert message

6 ก.ย.62 กิจกรรมสวมแหวนรุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 นชท.ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รุ่น 60 ภาคสมทบ รุ่น 29 โดยมี พล.ต. ภาณุพงศ์  สุวัณณุสส์  ผบ.รร.ชท.สปท. เป็นประธาน