Main content

Alert message

วันจันทร์ที่ 1 พ.ย.64 พล.ต.พีรพัฒน์ จันทร์งาม ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร มอบเจลแอลกอฮอลล์ให้สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 1000 หลอด