Main content

Alert message

วันจันทร์ที่ 25 ต.ค.64 เวลา 1030-1200 พล.อ. ศิราวุฒิ  วงศ์ขันตี ผบ.สปท. และคณะตรวจเยี่ยม รร.ชท.สปท. เพื่อรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร การจัดทำหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้าและหลักสูตรอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ของ รร.ชท.สปท. และมอบนโยบายในการดำเนินการฯ โดยมี พล.ต. พีรพัฒน์  จันทร์งาม ผบ.รร.ชท.สปท. และคณะผู้บังคับบัญชา รร.ชท.สปท. ให้การต้อนรับ