Main content

Alert message

วันศุกร์ที่ 20 ต.ค.64 เวลา 1000 นายมานะ ธัญญวาส นายกสมาคมศิษย์เก่า รร.ชท.สปท. และ พ.อ. ฉัตรพร  แขวัฒนะ ผู้แทน ผบ.รร.ชท.สปท. ร่วมบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) และผู้ประสบอุทกภัย ให้กับไทยทีวีสีช่อง 3 โดยมี คุณสรยุทธ  สุทัศนจินดา เป็นผู้รับมอบ