Main content

Alert message

วันที่ 25 ก.ย.64 กองแพทย์ รร.ชท. สนับสนุน ชุด CCRT ประจำวันที่ 20 ก.ย.64 ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 เขตสะพานสูง สถานที่ คลองบ้านม้า สะพานสูง จำนวนประชากรประมาณ 300 คน หน้าที่ในการปฏิบัติประจำวัน จัดระเบียบความเรียบร้อยในการลงทะเบียน ก่อนรับการตรวจ Swab ช่วยคัดกรองก่อนการตรวจสุขภาพ วัดความดัน เจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อตรวจวัดค่าน้ำตาลให้กับประชาชน