Main content

Alert message

วันที่ 29 ส.ค.64 กองแพทย์ รร.ชท. สนับสนุนการรปฏิบัติชุด CCRT ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หน้าที่ในการปฏิบัติประจำวัน ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่คัดกรอง ซักประวัติ วัดความดัน จัดระเบียบความเรียบร้อยในการเข้าแถวรับคิวฉีดวัคซีน 609 คน Sinovac จำนวน 450 คน ในช่วงเช้า Astrazeneca 159 คน ในช่วงบ่าย ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ