Main content

Alert message

วันที่ 6 ก.ย.64 กองแพทย์ รร.ชท. สนับสนุนการปฏิบัติงานชุด CCRT ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี ณ วัดใหม่กระทุ่มล้ม แขวงลำต้อยติ่ง เขต หนองจอก กรุงเทพฯ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ด้วยวิธี walk in ให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยจริงในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หน้าที่ในการปฏิบัติประจำวัน ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่คัดกรอง จัดระเบียบความเรียบร้อยในการเข้าแถวฉีดวัคซีน สังเกตอาการหลังฉีด 30 นาทีไม่มีผู้ป่วยอาการรุนแรง หลังฉีด Vaccine ชนิด Astrazeneca จำนวน 220 คน Sinovac จำนวน 100 คน