Main content

Alert message

วันที่ 24-25 ก.ค.64 กองแพทย์ รร.ชท. สนับสนุนเจ้าหน้าที่พยาบาล ภารกิจชุดแพทย์ สนับสนุน การปฏิบัติงาน ณ รพ สนามศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 8 (วัฒนาแฟคตอรี่2)