Main content

Alert message

วันที่ 1 ก.ค.64 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ ภริยา ผบ.ทสส. นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. เข้าเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ รร.ชท.สปท. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ