Main content

Alert message

24 พ.ค. 64 สมาคมแม่มรมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย โรงเรียนช่างฝีมือทหาร มอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1000 หลอด ให้กับสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อใช้ในกิจการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19