Main content

Alert message

วันที่ 13 พ.ค.64 เวลา 1300 รร.ชท.สปท. และชมรมแม่บ้าน รร.ชท.สปท. จัดน้ำดื่มนำจำนวน 480 ขวด และ เฟสชิว 100 ชิ้น มอบให้กับ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตดอนเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค เพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่