Main content

Alert message

วันที่ 29-30 ธ.ค.63 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดกิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”
โดยตั้งจุดบริการประชาชน บริการตรวจสภาพรถยนต์ แจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ น้ำดื่ม ณ ปั๊ม ปตท. LPG/NGV 363 ใกล้วัดลาดปลาเค้า