Main content

Alert message

วันที่ 25 ธ.ค.63 รร.ชท.สปท. จัดพีธีวางศิลาฤกษ์อาคาร บก.รร.ชท.สปท. ณ บริเวณพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพีธีวางศิลาฤกษ์ฯ และเยี่ยมชมพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคาร บก.รร.ชท.สปท.