Main content

Alert message

วันที่ 30 พ.ย.63 นักเรียนช่างฝีมือทหาร เข้าร่วมแข่งขัน เทควันโด รายการ RSU Nattakorn Juniors Championship ครั้งที่ 21 ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล​ (รางวัลชนะเลิศ​เหรียญ​ทอง​ จำนวน​ 13​ คน, รางวัลรองชนะเลิศ​เหรียญ​เงิน​ จำนวน​ 2 คน และ รางวัลรองชนะเลิศ​ อันดับ 2 เหรียญทองแดง จำนวน​ 1 คน)