Main content

Alert message

วันที่ 5 พ.ย.63 บริษัท บิทิชีโน (ประเทศไทย) จำกัด มอบวัสดุอุปกรณ์ทางไฟฟ้า เพื่อใช้ในการสนับสนุนกิจการฝึกและศึกษาของ นักเรียนช่างฝีมือทหาร