Main content

Alert message

วันที่ 13 ต.ค.63 ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยขึ้นตรง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ลานพระกอบพิธี อนุสรณ์สถานแห่งชาติ