Main content

Alert message

วันที่ 13 ต.ค.63 นักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ จำนวน 90 นาย ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ กองบัญชาการกองทัพไทย