Main content

Alert message

วันที่ 12 ก.ย.63 ผบ.รร.ชท.สปท. นำคณะข้าราชการ และนักเรียนช่างฝีมือทหาร ร่วมถวายพระพุทธปิ่นมณีกาญจน์ (พระพุทธไม้แกะสลัก) พร้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต พร้อมอัฐบริขาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดแก่งหลวง จังหวัดกาญจนบุรี