Main content

Alert message

วันที่ 15 ส.ค.63 พลตรี ไตรจักร์ นาคะไพบูลย์ ผู้บัญชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ตรวจเยี่ยมการรับสมัครและรายงานตัว
นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพ่รระบาด เชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด