Main content

Alert message

วันที่ 11 ส.ค.63 รร.ชท.สปท. ดำเนินงานตามโครงการ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยให้บริการตรวจซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ บริเวณหน้าสำนักงานแพทย์ทหาร บก.ทท. มีรถจักรยานยนต์มาใช้บริการ จำนวนทั้งสิ้น 260 คัน แบ่งเป็นเกียร์ออโต้ 100 คัน เกียร์ธรรมดา 160 คัน