Main content

Alert message

วันที่ 31 ก.ค.63 รร.ชท.สปท. จัดพิธีประดับเครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา  และเครื่องหมายชั้นปี ให้แก่นักเรียนช่างฝีมือทหาร  ณ อาคารประกอบกิจกรรม รร.ชท.สปท. โดยมี พล.ต.ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์  ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นประธานฯ