Main content

Alert message

วันที่ 24 ก.ค.63 นักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ กองบัญชาการกองทัพไทย